1571575.jpg

19 artikla
Kullakin yksilöllä on oikeus mielipiteen- ja lausunnonvapauteen; tähän sisältyy oikeus häiritsemättä pitää mielipiteensä sekä oikeus rajoista riippumatta hankkia, vastaanottaa ja levittää tietoja millä keinoin hyvänsä.
Kuvassa tiibetiläisten mielenosoitus New Yorkissa YK:n päämajan läheisyydessä.
Valokuvatorstain haaste nr90